Project Description

Ви овозможуваме помош во моментот кога ќе се случи незгода во домот за која е неопходна итна интервенција од мајстор. Со само еден телефонски повик кон нашата асистентска куќа „Сава стејшн“ добивате инструкции и помош за санирање на проблемот. Мајсторот ќе биде испратен во најкраток можен рок за да ја изврши неопходната поправка. Освен тоа, добивате и покривање на трошоците за првиот работен час, а услугата е достапна 24/7.

Полисата за Домашна асистенција – преку повикот кон асистентскиот центар – значи организација на помош при итен случај, односно обезбедува:

 • Занаетчиски услуги / сервисери за:
  • водовод и канализација;
  • електрични инсталации;
  • грејни тела;
  • клима-уреди;
  • покриви и стреи;
  • врати и прозори;
  • надворешни стакла;
  • чистење;
 • Услуги на превоз и привремено сместување ако не е можен престој во домо поради дефектот;
 • Услуги на обезбедување на домот;
 • Информации за можни изведувачи доколку, поради дефектот, клиентот има потреба од:
  • привремено отселување;
  • ветеринарни услуги;
  • услуги од други стручни лица;
  • проследување на информациите;
 • Отворање на влезни врати што не можат да бидат отворени поради дефект на бравата.

За пријавување штета, јавете се на 0800 80 000