За нас

  • +389 2 3051 000

  • info@moeosiguruvanje.mk

Друштвото за застапување во осигурувањето МОЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје е основано во Април 2019 година.

МОЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје ги застапува:

МОЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје е основано како резултат на повеќегодишното искуство во областа на осигурувањето, согледувањето на македонскиот пазар и потребите на клиентите.

Наша цел е клиентите секогаш да се добро информирани за осигурителните производи, како и за правата и обврските кои произлегуваат од осигурителните полиси.

Наша основа и наша мисија е на клиентите секогаш да им обезбедиме најдобра услуга, со најдобрата вредност.

Наша визија е МОЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје да биде лесно препознатливо и лесно избрано.

Без разлика дали е потребно осигурување на домаќинства, бизниси, автомобили, здравствено осигурување или животно осигурување, секогаш ќе препорачаме осигурување кое одговара на потребите на клиентот и секогаш ќе бидеме тука за сите дополнителни информации и совети.

Ние го почитуваме секое лице, секој клиент, и го третираме на начин на кој и ние сакаме да бидеме третирани, ги разбираме и ги слушаме клиентите. Ние сме посветени на чесност и високи етички стандарди.

Преку процес на континуирано подобрување, ќе ги надминеме очекувањата на клиентите со максимизирање на вредноста при секоја можност.

Ќе ви биде задоволство да сте клиент и да соработувате со МОЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје.

Друштвото за застапување во осигурувањето МОЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје е основано во Април 2019 година.

МОЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје ги застапува:

МОЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје е основано како резултат на повеќегодишното искуство во областа на осигурувањето, согледувањето на македонскиот пазар и потребите на клиентите.

Наша цел е клиентите секогаш да се добро информирани за осигурителните производи, како и за правата и обврските кои произлегуваат од осигурителните полиси.

Наша основа и наша мисија е на клиентите секогаш да им обезбедиме најдобра услуга, со најдобрата вредност.

Наша визија е МОЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје да биде лесно препознатливо и лесно избрано.

Без разлика дали е потребно осигурување на домаќинства, бизниси, автомобили, здравствено осигурување или животно осигурување, секогаш ќе препорачаме осигурување кое одговара на потребите на клиентот и секогаш ќе бидеме тука за сите дополнителни информации и совети.

Ние го почитуваме секое лице, секој клиент, и го третираме на начин на кој и ние сакаме да бидеме третирани, ги разбираме и ги слушаме клиентите. Ние сме посветени на чесност и високи етички стандарди.

Преку процес на континуирано подобрување, ќе ги надминеме очекувањата на клиентите со максимизирање на вредноста при секоја можност.

Ќе ви биде задоволство да сте клиент и да соработувате со МОЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје.

Добивајте новости за нашите понуди

    Вашите лични податоци ги обработуваме во согласност со нашата политика за приватност.