Пријави на штети

  • +389 2 3051 000
  • info@moeosiguruvanje.mk

Секоја штета се пријавува веднаш по настанувањето.
За подетални информации за пријава на штета соодветно на друштвото и полисата изберете:

Друштво за осигурување САВА осигурување АД Скопје – за неживотно осигурување;
Друштво за осигурување ГРАВЕ осигурување АД Скопје – за животно осигурување;

За информација и совет за пријава на штета можете да не контактирате на steti@moeosiguruvanje.mk или преку телефон +389 2 3051 000