Домаќинско осигурување

Вид

m2

Прекy Интернет може да се купи полиса за домаќинско оси­гуру­вање на населени станови/куќи. Доколку са­ка­те да оси­гу­рате викендица или нена­селен имот Ве молиме обратете се на 0800 80000 агентите на Сава Осигурување веднаш ќе ве контак­тираат.

Домаќинско осигурување од 3.355,00 ден

Детали

Квадратура: 80 m2, мешовита градба
Суми на осигурување:
– за објект: 24.000,00 EUR,
– за предмети во домаќинство: 8.000,00 EUR

 

 


Осигуреник
сопственик на недвижноста
Ве молам внесете податок
Ве молам внесете податок
Ве молам внесете податок
Податоци за недвижноста

Податоци за договорувачот
Ве молам внесете податок
Ве молам внесете податок
Ве молам внесете податок
Контакт
Се согласувам САВА осигурување да може да ме контактира за цели на директен маркетинг (телефонски, по пошта или електронска пошта)*

* Изјавата за согласност за обработка на личните податоци за цели на директен маркетинг може да се повлече со писмено барање во секое време.
Ве молиме внесете точна е-маил адреса,
бидејќи таму ќе ви биде испратена купената полиса.

Домаќинско осигурување од 3.355,00 ден