ФИЗИЧКИ ЛИЦА

  • +389 2 3051 000

  • info@moeosiguruvanje.mk

Добивајте новости за нашите понуди

Вашите лични податоци ги обработуваме во согласност со нашата политика за приватност.

Програми за осигурување според Вашите потреби

Вашиот живот е скапоцен – осигурајте се за да Ви биде удобен и сигурен. Иднината не можете да ја предвидите, но можете да ја планирате! Доколку размислувате за планирање на сопствената иднина, направете го тоа со добра причина, како би можеле што полесно и помирно да се подготвите за предизвиците кои ќе Ви ги донесе животот, повеќе или помалку убави – изберете осигурување на живот како за себе така и за своите најдраги, осигурајте си сигурна и удобна иднина.

moeosiguruvanje.mk
moeosiguruvanje.mk
Осигурување на живот
Дополнително осигурување

ЗОШТО ПОЛИСА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ?

  • Затоа што осигурувањето на живот е повеќе од осигурување – тоа е вложување со најголема добивка бидејќи во исто време остварувате можност за штедење и заштита!
  • Затоа што со изборот на полиса за осигурување на живот вложувате капитал кој на Вас, со помош на нашите професионални вложувања постојано ќе ви донесува добивка!
  • Затоа што времето е на Ваша страна и работи за Вас!
  • Затоа што осигурувањето на живот е исклучително едноставно и флексибилно!
  • Затоа што сите програми за осигурување на живот се составени од вредности кои на Вас и на Вашите најдраги ќе ви осигура поубава, помирна, стабилна и сигурна иднина.

Наплата на премија за осигурување по пат на административна забрана

Доколку во Вашето Друштво постои интерес за склучување на договри за осигурување од страна на 10 и повеќе Ваши колеги, ГРАВЕ Ви нуди плаќање на премијата по пат на административна забрана. Во продолжение можете да ја превземете формата на договорот за плаќање на премија и овластувањето за административна забрана.

Документи за спогодба и овластување